Smēķētājiem ir lielāks risks inficēties ar COVID-19

Piegādes politika

Jūsu pienākums ir zināt, vai jūsu pasūtīto produktu ir atļauts importēt jūsu valstī.

Jūs varat izvēlēties izsekotu vai nesekotu piegādi. Pasūtījumiem, kas nav lielāki par diviem iepakojumiem, izsekošana bez izsekošanas ir bezmaksas.

Mēs nepiedāvājam atmaksu par nesekotiem sūtījumiem.